Offshore

Westcon tilbyr ingeniørtjenester, vedlikehold og modifikasjoner til boreselskaper og riggeiere over hele verden. Vår virksomhet er spesialtilpasset riggselskapenes behov og aktiviteter.

Westcon sine internasjonale riggtjenester er dedikert for å hjelpe riggselskapene å holde riggene i drift. Vi dekker alle aktuelle fagområder og prosjektfaser. Vår fleksible arbeidsstyrke håndterer Mobile Offshore Drilling Units (MODU) verden over.

Våre erfarne ingeniører kjenner riggene og fagområdenes regelverk, og vi har verktøykassen som behøves for å gjennomføre prosjekter på en kostnadseffektiv måte. Vi fokuserer på å maksimere riggenes oppetid, samt bistå våre kunder i å oppnå maksimal effektivitet og sikkerhet på MODU.

Westcon tilbyr kvalifisert personell og utstyr både for inspeksjon, service og installasjoner offshore. Våre kompetente prosjektledere benytter selskapets eget integrerte verktøy for prosjektstyring og gjennomføring. Westcons ingeniørkapasitet består av 150 ingeniører. Vår effektive verktøykasse består blant annet av innovativ 3D-teknologi, samt ingeniørteknisk programvare. Westcon er ISO 9001-sertifisert.

Westcon har lang fartstid i å levere ingeniørtjenester, vedlikehold og modifikasjoner offshore på MODU. Vi har en omfattende erfaring i å løse ulike problemer offshore, og kan handle raskt når det trengs. Utrykking offshore for å undersøke eller løse kunders tekniske utfordringer, er rutinearbeid for våre ingeiører.

Vi utfører ingeniørfaglig prosjektering, og prefabrikerer så mye som mulig i våre verksteder på land for å minimere installsjonsperioden offshore. Ved installasjonsoppdrag offshore sender vi ut vårt mest erfarne og tverrfaglige personell, dette for å begrense antall personell ombord.

Som vår kunde kan du forvente at vi raskt  og effektivt definerer oppdragene i samråd med dere, at vi praktiserer åpenhet i implementeringsfasen, samt en gjennomgående forutsigbarhet og effektivitet i leveransen.