Riggreparasjon, vedlikehold og modifikasjoner

Erfaring teller. I løpet av de siste tjue årene har Westcon vært en betydelig leverandør innen offshoresektoren og utført mer enn 100 service og vedlikeholdsoppdrag på halvt nedsenkbare rigger og jack up-rigger.

Westcon Yards har over 20 års fartstid innen klassinger, oppgraderinger og reparasjoner både for norske og utenlandske riggkunder. Vi er i dag en betydelig leverandør innen offshoresektoren og tilbyr ingeniørtjenester, vedlikehold og modifikasjoner til boreselskaper og riggeiere over hele verden. Vår virksomhet er spesialtilpasset riggselskapenes behov og aktiviteter.

Med utgangspunkt i vårt verft i Ølen på Vestlandet – et av Norges mest moderne og suksessfylte industriverft – har vi fra 1994 gjennomført over 100 riggoppdrag. I dag utfører vi også riggoppdrag ved våre verft i Florø, Nesna eller i internasjonale farvann.

Det er viktig for oss å komme inn i tidlig fase av prosjektene for å kunne planlegge riggoppholdet godt. For å redusere riggens liggetid (under landligge) utfører vi i tidlig fase 3D-scanning og ingeniørarbeider, slik at mye av prefabrikasjonsarbeidet er utført før riggen ankommer verftet.

Ved installasjonsoppdrag offshore prefabrikerer vi så mye som mulig i våre verksteder på land for å minimere installasjonperioden, og vi sender ut vårt mest erfarne og tverrfaglige personell, dette for å begrense antall personell ombord.

Våre dyktige og spesialiserte fagfolk håndterer hele verdikjeden i leveransen, fra ingeniørtjestester til planleggings- og gjennomføringsfase. I vårt arbeid setter vi alltid kundens krav i fokus, og vi leverer på avtalt tid og kvalitet.