Prefabrikasjon av rør

Westcon Pipe Technology – Med moderne teknologi kan Westcon tilby sertifisert prefabrikasjon av rør spools basert på kaldbøying.

Dimensjonsområde for kaldbøy  Store investeringer i unik full-elektrisk bøyeteknologi gjør det nå mulig å benytte kaldbøy som en del av sertifisert prefabrikasjon. Den unike bøyeteknologien er dimensjonert for område ¾” – 10” (Max OD = 273mm) Bøyeradius lik 1,5 x diamater eller større. For rørdimensjoner mindre enn ¾” og større enn 10” pre-fabrikeres spools på tradisjonell måte.Westcon-Unison-7488

Materialspekter  Westcon kan kaldbøye de aller fleste materialer hvor de mest relevante gjerne er A106Gr-B, API5L-X52, 316L, og CuNi.

Komplett prefabrikasjonslinje – I tillegg til automatisert beregning av bruttomål, automatisk kappefunksjon og sertifisert kaldbøy inkluderer den komplette pre-fabrikasjonslinjen sertifisert montering/sveising, sertifisert overflatebehandling (rengjøring, blåsing, maling) og sertifisert trykktesting. Sertifikatomfang bestemmes av kundebehov.

Sertifisert kaldbøy – store kundefordeler 

Økt kvalitet  Vår unike bøyeteknologi er full elektrisk. Alle krefter i bøyeprosessen detaljstyres, lagres og kan repeteres. Fullautomatisert bruttoberegning og automatisert kappefunksjon gir ekstrem nøyaktighet i ferdig produkt. Operasjoner kan repeteres for identiske sluttprodukter.

Redusert kostnad  Effektiv produksjon – redusert produksjonstid og mindre sveising gir økt nøyaktighet i sluttprodukt, og fører til mindre tilpasningskostnader.

Redusert risiko  Redusert antall sveiser – færre korrosjonspunkt – redusert kavitasjonsfare.

Forenklet dokumentasjon  Overordnet sertifisering for den totale pre-fabrikasjonen forenkler dokumentasjonsomfanget sin prosess.

Responstid  Eget rørlager gir oss omgående tilgang på de fleste materialkvaliteter og dimensjoner. Effektiv omstilling av verktøy muliggjør omgående respons ved akutte behov.

Fleksibilitet produksjonsunderlag / in-put  Grensesnittet mot produksjonsunderlag er svært fleksibelt. Systemet kan håndtere både manuell og elektronisk brukergrensesnitt.

Bilder av rørbøying

Les mer i vår brosjyre.