3D-løsninger

Westcon 3D er på sitt område en sentral aktør innen olje- og gassektoren, samt innen maritim sektor før øvrig. Westcon 3D samler inn og visualiserer surveydata på en ny og effektiv måte.

Vi bruker 3D laserskanner (og Totalstasjon) til å utføre nøyaktig industriell oppmåling – med presisjon ned til 1-2 mm. Det er den mest effektive og nøyaktige løsning for å samle inn måldata. De innsamlede dataene har svært mange bruksområder, og gjennom WLP – er de svært visuelle. Vi utfører oppmåling og datainnsamling på alle typer offshore og onshore installasjoner i alle verdensdeler.

WLP (Westcon Laser Portal) er en egenutviklet programvare som kombinerer oppmålingsdata på en ny og brukervennlig måte.

I stedet for å måle konstruksjoner manuelt som er både tidkrevende og unøyaktig, gjør laserscanning jobben til en brøkdel av tiden og mer presist. Dette gir oss muligheten til å være mye mer fleksibel i konstruksjoner, og det har en mye mindre margin for potensielle feil.

Skanning gjør at du kan gjenskape et digitalt miljø, noe som gir deg muligheten for å gjøre en ny måling i det scannede området/objektet til enhver tid. Det kan brukes i en rekke forskjellige områder og noen av de vanlige bruksområdene er å kombinere det med dimensjonskontroll. Dette gjør at deler blir prefabrikert riktig og nøyaktig, slik at de er klar til å sendes offshore. 

Ved bruk av laserscanning kan du gjenskape GI-tegninger raskt og nøyaktig med milimeter presisjon.

Vår kompetanse er bygget på lang erfaring og videreutviklet av våre erfarne spesialister på våre kontorer i Trondheim, Haugesund og Stavanger.

Våre tjenester:

Oppmåling:

 • 3D Laserskanning
 • Dimensjonkontroll
 • Volumberegninger
 • Grid-etablering på offshoreinstallasjoner, skip og landanlegg.
 • Etablering og prosessering av tags
 • Foto- og videodokumentasjon
 • Flyoppmåling og fotogrammetri


Programmering, databehandling og visualisering:

 • 3D-modeller, visualisering, animasjon, utskrift
 • Simulering
 • CAD-design
 • Analyser og løsning av clash-konflikter
 • Reverse engineering
 • As-built dokumentasjon

Administrasjon programmering og utvikling:

 • Kobling mellom WLP og andre systemer, f.eks. Vedlikeholdsdatabase
 • Prosjektplanlegging
 • Installasjonstudier
 • Programvareutvikling
 • Programvarevedlikehold
 • CAD system administrasjon

Les mer om hva vi kan tilby i vår brosjyre her.