3D visualisering

Don’t tell it – show it! “Ett bilde sier mer enn tusen ord”.

Tredimensjonale visualiseringer og presentasjoner sier kanskje mer enn en million ord. Våre kunder har fått laget en rekke 3D-visualiseringer, som ”filmer”

– Arbeidsoperasjoner kan i detaljvisualiseres – step- by-step.

– Nybygg kan settes inn i virkelige omgivelser, og utsikten kan sees fra alle vinkler.

– E-læring kan virkeliggjøres i fotorealistiske omgivelser, med innlagte simuleringer og interaktive handlinger.

Våre visualiseringer kan lages i en rekke formater, fra stiliserte objekter i stiliserte omgivelser, til fotorealistiske videoproduksjoner. Blant de mer spektakulære visualiseringene er våre punktsky-filmer. Her flyr vi gjennom milliarder av laserpunkter, og benytter utsiktspunkter som hadde vært umulig å oppnå med konvensjonell videoteknologi.

I forbindelse med Westcons arbeid for Avaldsnes kirke (Olavskirken) har vi laget en såkalt punktsky-film, som du finner her. Det er ikke brukt videokamera for å lage denne filmen, kun punktskyer fra laserskanner. Her ”flyr” du gjennom ca 3 milliarder laserpunkter fra ca 70 forskjellig steder utenfor og inne i kirken. HDR-foto (stillfoto) er brukt til å fargelegge alle punktene.