Kulturminner

Kulturminner, arkeologi og mye mer.

Våre løsninger innen dokumentasjon og visualisering er et unikt verktøy for å formidle historiske bygg. I eksempelet med www.olavskirken.no arbeider vi tverrfaglig, i team med teologisk og kirkeadministrativ kompetanse, kultur- og historieformidlere, forskere (arkeologer), turisme- og destinasjonsutviklere og designere. De unike mulighetene dette gir, får du best inntrykk av ved å besøke www.olavskirken.no.

Gevinstene ved slik dokumentasjon og formidling er mangesidig.

olavskirken

I forbindelse med Westcons arbeid for Avaldsnes kirke (Olavskirken) har vi laget en såkalt punktsky-film, som du finner her. Det er ikke brukt videokamera for å lage denne filmen, kun punktskyer fra laserskanner. Her ”flyr” du gjennom ca 3 milliarder laserpunkter fra ca 70 forskjellig steder utenfor og inne i kirken. HDR-foto (stillfoto) er brukt til å fargelegge alle punktene.