Westcon skal bygge miljø-ferje

For aller første gang skal det bygges en ny enskrogs pendelferje i aluminium.
– Lav vekt stiller mindre krav til energibruk. I kombinasjon med batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i ferjerederiet Norled om ferjen som skal bygges av Westcon.

Aluminiumsferjen skal ta opp arven etter den historiske nyvinningen «MF Ampere», som
er verdens første batteridrevne bilferje. Norled signerte nylig kontrakt med Westcon som har fått oppdraget med å bygge den nye ferjen. Det er selskapet LMG Marin som har designet fartøyet.

-Korte ferjestrekninger er svært godt egnet for å drives helt eller delvis med elektrisk kraft, og velutprøvd teknologi og kompetanse finnes tilgjengelig. – Vi ser frem til å utvikle kompetansen videre sammen med våre partnere, sier Sigvald Breivik.
Den nye ferjen skal gå i sambandet mellom Hjellestad og Klokkarvik i Hordaland, og den skal kunne ta med 16 biler. Fartøyet skal konstrueres for å kunne ta imot to vogntog á 52 tonn.
– Dette blir en lettdrevet ferje med det aller nyeste av energieffektivisering– og batteriteknologi om bord, og det er spesielt hyggelig at fartøyet skal operere i vårt nærområde, sier daglig leder Torbjørn Bringedal i LMG Marin.

– Det nye oppdraget er i tråd med Westcons strategi om økt aktivitet utenfor offshoremarkedet, sier Endre Matre, direktør for teknisk og nybygg i Westcon. Foto: Westcon

Det er god stemning også hos skipsverftet Westcon:

– Ingenting gjør oss stoltere og gladere enn når vi får fornyet tillit fra flotte og innovative kunder som Norled. Westcon har tidligere levert vedlikehold og modifikasjoner til Norleds ferjer. Nå ser vi frem til å utvikle samarbeidet videre med leveringen av et komplett, moderne fartøy utrustet med utstyr fra Westcon, sier Endre Matre, direktør for teknisk og nybygg i Westcon. Gjennom mange år har Westcons elektro- og automasjonsselskap levert løsninger for elektrifisering av skip og landstrømløsninger for ulike typer fartøy, og det nye oppdraget er i tråd med Westcons strategi om økt aktivitet utenfor offshoremarkedet. -Vi har fra tidligere fått i oppdrag å bygge to fiskefartøy, og med denne kontrakten tar vi steget inn i markedet for bygging av ferjer. Det er et spennende marked der vi får benyttet bredden av våre tjenester innen blant annet skipsbygging og elektrifisering, sier Matre.

Fartøyet skal overleveres til Norled innen utgangen av oktober 2019, og det skal settes i drift 1.januar 2020. Miljø-ferjen blir et lite fartøy med halvautomatisk lading.
Westcons kraft– og styringssystem eSEAMatic BLUE skal sørge for elektrisk fremdrift med biodiesel som supplement. – Vi er glade for å kunne konstatere at norske verft er konkurransedyktige med utenlandske verft for denne type høyteknologiske fartøy. Norled har forhandlet med ulike verft og er glade for å være i stand til å bygge lokalt med lokale underleverandører, sier Breivik.